Bliv kontakt

Få et godt tilbud på børneunderholdning

Ring direkte på

60 515 515

Skriv på mail@sherif-haps.dk

Det med småt i kontrakten

Depositum ved bestilling

Depositumet er din og min garanti på at vi har en aftale, og at dagen og tidspunktet er booket til jer. Dvs. jeg tager IKKE andre aftaler ind på dette tidspunkt.

Depositumet svarer til 25 % af det aftalte honorar, og skal betales senest 7 dage efter indgåelsen af aftalen, ellers bortfalder aftalen.

Flytning eller aflysning af arrangement ?

Mindre end 4 uger før arrangementet

Ved flytning, aflysning eller afbestilling 4 uger eller mindre før arrangementet afholdes, fremsendes en faktura på 100 % minus indbetalt depositum af det aftalte honorar i kontrakten.

Mere end 4 uger før arrangementet

Ved flytning, aflysning eller afbestilling med mere end 4 uger før arrangementet afholdes, fremsendes en faktura på 50 %  minus indebetalt depositum af det aftalte honorar i kontrakten.

Dette beløb modregnes, hvis den optrædende bestilles til et lignende arrangement indenfor 6 måneder fra arrangementets oprindelige dato. Flytningen til en ny dato er betinget af, at den optrædende er ledig på den nye dato og tidspunkt. Hvis parterne ikke kan blive enige om en ny dato og tid, skal kontrakten honoreres af arrangøreren. 

Kontrakten kan kun ophæves af den optrædende, såfremt denne bliver tilbudt TV-optræden, shows i udlandet, eller længerevarende kontrakt med fast arrangør, eller sygdom. I så fald forpligter den optrædende sig til, at skaffe tilsvarende underholdning og depositumet tilbagebetales.

Koda- og Gramex-afgift

Ved offentlig adgang til arrangementet skal arrangøren afregne Koda- og Gramex-afgift.